top of page

זיו ממון

זיו ממון, הנה בוגרת בי״ס לקולנוע מנשר בתל אביב. ״שלא יגמר לי הלילה״ הוא סרטה הקצר השני, שזכה בפרסי הבימוי והמשחק של מנשר והשתתף בפסטיבל ירושלים, פסטיבל סרטי הסטודנטים הבינ״ל ופסטיבל מינכן.

שלא יגמר לי הלילה

ישראל, 2016, 19:54 דקות

תסריט ובימוי: זיו ממון

צילום: עומר לוטן

עריכה: אורנית לוי

הפקה: יואב שני

משחק: אלה טל, נוני גפן, עירא נוסבאום, גלה בורובסקי, איתמר שמחון, אדר חזן

 

אליה בת ״שלושים כזה״. כרגע היא בהריון אבל זה עניין זמני. כמו כל לילה גם הלילה היא יוצאת לשתות, ועוד לשתות, ונראה מה יהיה. ממילא מחר הפלה.

bottom of page